Djurrättsalliansen Shop

Flygblad -Cirkus Roligt för alla?

20 SEK
100 st flygblad som informerar om hur djuren "tränas" för att utföra cirkuskonster. Hur djuren på cirkus många gånger har stereotypa beteenden som vittnar om att de inte får utlopp för sitt naturliga beteende i dessa fängelser!